Dějiny

Češi

Češi patří spolu s Poláky a Slováky mezi západní Slovany. Hlavní město Praha se často nazývá srdcem Evropy. Česká republika má zhruba 10 milionů obyvatel, z toho asi 1,3 milionu lidí žije v Praze. Západní část České republiky se nazývá Čechy, východní část Morava.

Dějiny království

Před příchodem Slovanů v 6. století bylo toto území osídleno germánskými a keltskými kmeny. Od 7. do 19. století vládlo Čechům mnoho vladařů a králů. Povšimněme si dvou z nich: císaře Karla IV. a císaře Rudolfa II. Za vlády Karla IV (1346-1378) jakožto krále českého a císaře Svaté říše římské vyrostla Praha v jedno z největších měst Evropy. Získala tehdy svůj vznešený gotický ráz a množství pamětihodností, včetně Univerzity Karlovy, Karlova mostu a katedrály svatého Víta. Ve druhé polovině 16. století zažilo město během vlády císaře Rudolfa II. období velkého rozkvětu a stalo se sídlem habsburské říše. Rudolf II. založil rozsáhlé sbírky umění a zval ke dvoru věhlasné umělce a učence.

Dějiny republiky

Na začátku 20. století byly Čechy součástí rakouské říše. Po první světové válce vyhlásilo v roce 1918 Československo nezávislost. Nová republika sestávala ze tří celků: Čech, Moravy a Slovenska. Prvním prezidentem se stal populární profesor Tomáš Garigue Masaryk. V říjnu 1938 nacisté se souhlasem Velké Británie a Francie obsadili po podepsání Mnichovské dohody Sudety. V březnu 1939 Německo okupovalo Čechy a Moravu. Slovensko vyhlásilo nezávislost jako nacistický loutkový stát. Po druhé světové válce bylo v roce 1945 Československo obnoveno jako nezávislý stát. Ve volbách v roce 1946 zvítězili s 36 % hlasů komunisté a sestavili koaliční vládu. V roce 1948 provedli komunisté státní převrat a Československo se stalo komunistickou zemí. V šedesátých letech probíhalo v Československu pozvolné uvolňování poměrů, zvláště za vlády reformního generálního tajemníka KSČ Alexandra Dubčeka. Avšak toto krátké období bylo rozdrceno invazí sovětských vojsk v srpnu 1968. V roce 1969 nahradil reformistu Dubčeka kovaný komunistický konzervativec Gustáv Husák a Československo zůstalo komunistickou zemí pod vlivem Sovětského svazu. Komunistická vláda odstoupila v listopadu 1989 po týdnu demonstrací známých jako sametová revoluce. Prezidentem republiky byl zvolen populární Václav Havel. Na konci roku 1992 se Československo rozdělilo na Českou republiku (Čechy a Morava) a Slovenskou republiku (Slovensko). Tomuto mírumilovnému rozdělení se někdy přezdívá sametový rozvod.