Policies and certificates

maintain certified integrated management system compling reqiurements of ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS 18001:2008 / ALPS Electric Czech s.r.o. udržuje certifikovaný systém integrovaného managementu zavedený dle požadavků ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS 18001:2008

ISO 9001 certificate / ISO 9001 certifikát


(stáhnout PDF / download PDF)

(stáhnout PDF / download PDF)

IATF 16949 ceritficate / IATF 16949 certifikát


(stáhnout PDF / download PDF)

ISO 14001 certificate / ISO 14001 certifikát


(stáhnout PDF / download PDF)

ISO 45001 certificate / ISO 45001 certifikát


(stáhnout PDF / download PDF)


Scope of integrated management system / rozsah integrovaného systému managementu:

"Design and manufacturing of electronic and electromechanical products"
"Návrh a výroba elektronických a elektromechanických výrobků"

Quality, environmental and health and safety management system is valid for whole company and all their workplaces and processes.
Systém managementu kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce se týká celé organizace a všech jejích pracovišť a procesů.

Excluded are the provisions of ISO 9001, Chapter 8.3, the design and development of products/services.
Vyloučena jsou ustanovení normy ISO 9001 kapitola 8.3 návrh a vývoj produktů/služeb.

Scope of integrated management system from workplaces point of view / určení rozsahu integrovaného systému managementu z hlediska pracovišť:
- production plant ALPS Electric Czech s.r.o, Sebranice / výrobní závod ALPS Electric Czech s.r.o, Sebranice,
- external warehouse Svitavka / externí sklad Svitávka.

Quality policy / politika kvality | Environmental policy / environmentální politika | Health and safety policy / bezpečnostní politika