Zaměstnání

EDS TRAINEE PROGRAM - MECHANICAL

ALPS Electric Czech otvírá již několikátý rok možnost pracovního poměru na částečný úvazek pro studenty posledních ročníků inženýrského studia FSI

Jak celá probíhá ?

Student je standardně zařazen na práci obdobné, jako kmenový zaměstnanec ALPS ALPINE, získává zkušenosti při práci na projektech ALPS, které mu pomohou při uplatnění v běžné praxi. Po ukončení EDS programu mají jeho vybraní účastníci možnost pokračovat v zaměstnání buď v ALPS Electric Czech nebo se zúčastnit 2 letého ALPS ALPINE International Associates Program (IAP) v mateřské ALPS ALPINE Japan, popřípadě se ucházet o zaměstnání v jiné pobočce ALPS ALPINE ve světě.

Pro koho je program určen ?

- student FSI zejména oborů: Stavba výrobních strojů a zařízení, Strojírenská technologie, Konstrukční inženýrství

Jaký by měl být uchazeč ?

- s dobrými komunikačními schopnostmi
- s dobrými teoretickými znalostmi
- se zájmem o získání praktických znalostí a dovedností

Vaše nabídky obsahující dotazník (v případě problémů ke stažení zde) a motivační dopis zasílejte na adresu

Žádosti bez těchto náležitostí nebudou akceptovány, a nebude na ně odpovídáno.

ALPS Electric Czech, s.r.o.
Tomáš Leder
Sebranice 240, 679 31 Sebranice u Boskovic
tel.: +420 516 490 114
fax: +420 516 455 980
e-mail: jobs@alps.cz

Pro osobní návštěvu prosím využívejte pouze dobu: Út 8-11.30, Čt 12 - 17 hod.